Protocol COVID-19

Tamarco heeft een protocol opgesteld hoe zij omgaat met COVID-19. Deze is te lezen door onderaan deze pagina op de link te klikken.

In dit protocol is opgenomen hoe wij omgaan met:

Dit document beschrijft het protocol dat van kracht is gedurende de Covid-19 (Corona) maatregelen die door de rijksoverheid (op advies van RIVM en OMT), de modelverordening van de veiligheidsregio 1 en het advies van de KNMO (zoals afgestemd met het Ministerie van Economische Zaken) zijn opgesteld.

Dit protocol geldt specifiek voor alle activiteiten die in – en rondom Tamarco worden georganiseerd, inclusief specifieke maatregelen betreffende de blazers.

De inhoud van dit protocol is afgestemd met de gemeente Leiderdorp om zeker te zijn dat er ook in lijn wordt gehandeld met eventuele lokale uitbreidingen op het rijksoverheid beleid.

Het bestuur zal dit protocol bijstellen als daar aanleiding toe is, door bijvoorbeeld veranderde richtlijnen van de overheid/gemeente of naar eigen inzicht voor zover niet in strijd met de geldende regelgeving.
Het protocol wordt via email, website www.tamarco.nl en op verzoek op papier beschikbaar gesteld aan ieder lid en iedere vrijwilliger of anderszins bij Tamarco betrokken.

Het protocol is tevens op hoofdlijnen zichtbaar bij de ingang van het gebouw/evenement.

Daar waar specifieke instructie/opleiding noodzakelijk is zal het bestuur van Tamarco zorgdragen dat dit wordt gefaciliteerd.

In het protocol worden de volgende onderwerpen besproken.

 • Algemene maatregelen
 • Specifiek per onderdeel
  • Repetities en muzieklessen
   • Repetitie /les
   • Pauze tijdens de repetitie
   • Einde repetitie
   • Activiteiten buiten het gebouw
  • Overige evenementen
   • Verhuur aan andere gezelschappen en verenigingsverband
   • Overig verhuur
  • Klaverjassen
  • Rommelmarkt

Door op deze link te klikken is de laatste versie (1.1) in te lezen.
Wilt u meer informatie? info@tamarco.nl

Optredens

Agenda van Show- en Marchingband Tamarco

8/5 Bevrijdingstaptoe Leiderdorp (def)
3/6 Avond4Daagse Pijnacker (def)
11/6 Finale jeugdconcours Hoofddorp (optie)
17/6 Avond4Daagse Leiden (def)
18/6 Taptoe Vlaggetjesdag Scheveningen (def)
24/6 Avond4Daagse Leiderdorp (def)
25-26/6 Festival Beauvais(F) (def)
2/7: Taptoe Krimpen ad Lek (def)
13/8 Flowerparade Katwijk/Noordwijk (optie)
27/8 Schuttersfeest Neusse (D) (def)
17/9 Airborne Taptoe Oosterbeek (def)
1/10 Verenigingstaptoe Leiden (def)
2/10 Pleintaptoe Leiden (def)
3/10 Grote optocht Leiden (optie)

Looprepetities

Er staan op dit moment geen looprepetities gepland. Wil je ons zien lopen? Kom naar één van onze optredens!

Leerlingrepetities

De leerlingrepetities zijn op de zaterdagmorgen van 10:00 uur tot 12:00 uur. Het eerste uur is muzikaal o.l.v. Hans en het tweede uur is marcheren o.l.v. Niels

14 mei
4 juni
2 juli

Kaartrooster

Koppelklaverjassen bij Tamarco is op vrijdag vanaf 20:00 uur en op zondag vanaf 14:00 uur. Wij hanteren de richtlijnen volgens het RIVM en vragen de bezoekers deze absoluut in acht te nemen.

Rooster

vrijdag 6 mei 2022
zondag 15 mei 2022
vrijdag 20 mei 2022
vrijdag 3 juni 2022

Overige activiteiten

Kom op zondag 8 mei naar de Bevrijdingstaptoe Leiderdorp!