Protocol COVID-19

Tamarco heeft een protocol opgesteld hoe zij omgaat met COVID-19. Deze is te lezen door onderaan deze pagina op de link te klikken.

In dit protocol is opgenomen hoe wij omgaan met:

Dit document beschrijft het protocol dat van kracht is gedurende de Covid-19 (Corona) maatregelen die door de rijksoverheid (op advies van RIVM en OMT), de modelverordening van de veiligheidsregio 1 en het advies van de KNMO (zoals afgestemd met het Ministerie van Economische Zaken) zijn opgesteld.

Dit protocol geldt specifiek voor alle activiteiten die in – en rondom Tamarco worden georganiseerd, inclusief specifieke maatregelen betreffende de blazers.

De inhoud van dit protocol is afgestemd met de gemeente Leiderdorp om zeker te zijn dat er ook in lijn wordt gehandeld met eventuele lokale uitbreidingen op het rijksoverheid beleid.

Het bestuur zal dit protocol bijstellen als daar aanleiding toe is, door bijvoorbeeld veranderde richtlijnen van de overheid/gemeente of naar eigen inzicht voor zover niet in strijd met de geldende regelgeving.
Het protocol wordt via email, website www.tamarco.nl en op verzoek op papier beschikbaar gesteld aan ieder lid en iedere vrijwilliger of anderszins bij Tamarco betrokken.

Het protocol is tevens op hoofdlijnen zichtbaar bij de ingang van het gebouw/evenement.

Daar waar specifieke instructie/opleiding noodzakelijk is zal het bestuur van Tamarco zorgdragen dat dit wordt gefaciliteerd.

In het protocol worden de volgende onderwerpen besproken.

 • Algemene maatregelen
 • Specifiek per onderdeel
  • Repetities en muzieklessen
   • Repetitie /les
   • Pauze tijdens de repetitie
   • Einde repetitie
   • Activiteiten buiten het gebouw
  • Overige evenementen
   • Verhuur aan andere gezelschappen en verenigingsverband
   • Overig verhuur
  • Klaverjassen
  • Rommelmarkt

Door op deze link te klikken is de laatste versie (1.1) in te lezen.
Wilt u meer informatie? info@tamarco.nl

Optredens

Agenda van Show- en Marchingband Tamarco

Looprepetities

Zondag 15 januari – De Does
Zondag 12 februari – De Does
Zondag 19 maart – De Does
Zondag 23 april – De Does

Leerlingrepetities

De leerlingrepetities zijn op de zaterdagmorgen van 10:00 uur tot 12:00 uur. Het eerste uur is muzikaal o.l.v. Hans en het tweede uur is marcheren o.l.v. Niels

3 december
7 januari
4 februari
25 februari
18 maart
8 april
29 april
20 mei
10 juni
1 juli

Kaartrooster

Koppelklaverjassen bij Tamarco is op vrijdag vanaf 20:00 uur en op zondag vanaf 14:00 uur. Wij hanteren de richtlijnen volgens het RIVM en vragen de bezoekers deze absoluut in acht te nemen.

Rooster

Zondag 18 september
• Vrijdag 23 september
• Zondag 2 oktober – GEEN klaverjassen
• Vrijdag 7 oktober
• Zondag 16 oktober – GEEN klaverjassen i.v.m. Rommelmarkt
• Vrijdag 21 oktober
• Zondag 30 oktober
• Vrijdag 4 november
• Zondag 13 november
• Vrijdag 18 november
• Zondag 27 november
• Vrijdag 2 december
• Zondag 11 december
• Vrijdag 30 december

2023

• Zondag 8 januari – GEEN klaverjassen i.v.m. Nieuwjaarsreceptie
• Vrijdag 13 januari
• Zondag 22 januari
• Vrijdag 27 januari
• Zondag 5 februari
• Vrijdag 10 februari
• Zondag 19 febr. – onder voorbehoud in verband met optreden Tamarco
• Vrijdag 24 februari
• Zondag 5 maart
• Vrijdag 10 maart
• Zondag 19 maart
• Vrijdag 24 maart
• Zondag 2 april
• Vrijdag 7 april
• Zondag 16 april – GEEN klaverjassen i.v.m. Rommelmarkt
• Vrijdag 21 april
• Zondag 30 april
• Vrijdag 5 mei – onder voorbehoud in verband met optreden Tamarco
• Zondag 14 mei
• Vrijdag 19 mei
• Vrijdag 2 juni – Afsluiting kaartseizoen
• Vrijdagen 9, 16, 23 en 30 juni nog niet definitief

Overige activiteiten

Komend seizoen zijn er weer veel nieuwe activiteiten.

2023
• Zondag 8 januari – Nieuwjaarsreceptie
• Zondag 16 april – Rommelmarkt