Geschiedenis

De803 wortels van Tamarco gaan terug tot 1920. In dat jaar wordt er in Leiderdorp een muziekvereniging opgericht genaamd Chr. Harmonie Devote. In 1941, tijdens de Tweede Wereldoorlog, worden veel verenigingen door de bezetter verboden. Devote valt dan ook uiteen.

Na de oorlog wordt vergeefs geprobeerd er weer nieuw leven in te blazen. Echter, de liefde voor muziek verdwijnt nooit helemaal en enige jaren later zijn er dan ook een aantal muziekliefhebbers die willen proberen toch weer een muziekvereniging op poten te zetten. In een gebouw van de gemeente op de hoek van de Bruggestraat vergaderen zij meerdere keren en met elkaar gaan zij op zoek naar mensen die een instrument willen bespelen. Na de laatste vergadering wordt op 7 oktober 1955 een vereniging opgericht die later Tamarco zal gaan heten: de Trompettersband en Fanfare Leiderdorp.

Omdat er in het begin nog niet genoeg leden zijn om op te treden, wordt er samen gespeeld met de Leidse Harmoniekapel Trouw en Durf. In deze periode krijgt de vereniging veel steun van de Durisol Dakplatenfabriek. Zo mag er bij Durisol worden gerepeteerd.

804De verenging verandert in de loop der jaren verschillende keren van naam: Leiderdorpse Harmoniekapel en Drumfanfare Leiderdorp. Omstreeks 1965 komen er majorettes bij en in 1967 wordt de afdeling harmonie opgeheven. De resterende leden vormen een Tamboer- en majorettekorps, ook wel drumband genoemd. In de jaren ’80 ontstaat er een breuk in de vereniging. Een paar leden pakken de draad weer op en blazen de vereniging nieuw leven in. Met de naam Tamarco gaat men verder en in 1986 heeft de vereniging zo’n 100 leden.

De groep majorettes houdt echter op te bestaan en in 2000 is het wederom tijd voor een naamswijziging. De naam Show & Marchingband Tamarco past beter bij het type optredens waaraan Tamarco deelneemt: taptoes, shows en parades. 2001 is een hoogtepunt voor Tamarco. Dat jaar doet de vereniging mee aan het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade en behaalt een eerste prijs op het onderdeel mars. Vol trots brengt wmc2001Tamarco de gouden medaille mee terug naar Leiderdorp.

In 2008 vindt er wederom een breuk plaats in de vereniging en moet de draad weer opnieuw worden opgepakt. Met de naam Muziekvereniging Tamarco wordt een breder pad ingeslagen en staat de vereniging open voor nieuwe uitdagingen. Er wordt in deze jaren veel geïnvesteerd in het opleiden van nieuwe (jeugd)leden, er komt een leerlingenorkest en blokfluitlessen voor de kleintjes.

In 2018, het jaar waarin de vereniging ruim 60 jaar bestaat, gaat het Tamarco goed. Met zo’n 70 leden en leerlingen waarvan maar liefst 30 onder de 20 jaar mag je gerust spreken van een jonge, bloeiende vereniging. Tamarco presenteert zich vanaf nu weer als Marchingband Tamarco.

Optredens

Agenda van Show- en Marchingband Tamarco

Looprepetities

Zondag 15 januari – De Does
Zondag 12 februari – De Does
Zondag 19 maart – De Does
Zondag 23 april – De Does

Leerlingrepetities

De leerlingrepetities zijn op de zaterdagmorgen van 10:00 uur tot 12:00 uur. Het eerste uur is muzikaal o.l.v. Hans en het tweede uur is marcheren o.l.v. Niels

3 december
7 januari
4 februari
25 februari
18 maart
8 april
29 april
20 mei
10 juni
1 juli

Kaartrooster

Koppelklaverjassen bij Tamarco is op vrijdag vanaf 20:00 uur en op zondag vanaf 14:00 uur. Wij hanteren de richtlijnen volgens het RIVM en vragen de bezoekers deze absoluut in acht te nemen.

Rooster

Zondag 18 september
• Vrijdag 23 september
• Zondag 2 oktober – GEEN klaverjassen
• Vrijdag 7 oktober
• Zondag 16 oktober – GEEN klaverjassen i.v.m. Rommelmarkt
• Vrijdag 21 oktober
• Zondag 30 oktober
• Vrijdag 4 november
• Zondag 13 november
• Vrijdag 18 november
• Zondag 27 november
• Vrijdag 2 december
• Zondag 11 december
• Vrijdag 30 december

2023

• Zondag 8 januari – GEEN klaverjassen i.v.m. Nieuwjaarsreceptie
• Vrijdag 13 januari
• Zondag 22 januari
• Vrijdag 27 januari
• Zondag 5 februari
• Vrijdag 10 februari
• Zondag 19 febr. – onder voorbehoud in verband met optreden Tamarco
• Vrijdag 24 februari
• Zondag 5 maart
• Vrijdag 10 maart
• Zondag 19 maart
• Vrijdag 24 maart
• Zondag 2 april
• Vrijdag 7 april
• Zondag 16 april – GEEN klaverjassen i.v.m. Rommelmarkt
• Vrijdag 21 april
• Zondag 30 april
• Vrijdag 5 mei – onder voorbehoud in verband met optreden Tamarco
• Zondag 14 mei
• Vrijdag 19 mei
• Vrijdag 2 juni – Afsluiting kaartseizoen
• Vrijdagen 9, 16, 23 en 30 juni nog niet definitief

Overige activiteiten

Komend seizoen zijn er weer veel nieuwe activiteiten.

2023
• Zondag 8 januari – Nieuwjaarsreceptie
• Zondag 16 april – Rommelmarkt