Tamarco is gestart met de groep ‘Mini MuziTalenten’

Nieuw bij Marchingband Tamarco is de groep Mini MuziTalenten (M&M’s)  Tijdens schoolbezoeken hebben  wij geconstateerd dat kinderen in de leeftijdscategorie van 5 tot 8 heel enthousiast reageren op het maken van muziek. Wij als Tamarco kunnen nu ook deze groep iets bieden. In november 2018 zijn wij onder leiding van Ben Blauw met ondersteuning van Isa Blauw en Jitske Hogenboom de groep M&M’s gestart.

Hierin wordt spelenderwijs het muziek maken geïntroduceerd. Dit zal gaan in de vorm van AMV (Algemene Muzikale Vorming) lessen. Tijdens deze lessen die 45 minuten per keer duren, komen ook alle instrumenten nogmaals aan bod. Maar gaan wij ook werken met percussie-instrumenten of bodypercussie (klappen in handen, maar ook op benen of borst). Ritme, voorklappen/naklappen, improvisatie, met de muziek mee, puls voelen, samenspel, hoorspel. Ook komt natuurlijk het marcheren aan bod. Alles om de overstap naar een ander instrument kleiner te maken. Twee keer per jaar zullen zij de kunsten vertonen aan het publiek (misschien wel aan sinterklaas!) en natuurlijk mag je meedoen met alle activiteiten die de jeugdcommissie organiseert.

De kosten (contributie) bedragen € 96,- per jaar en wordt maandelijks afgeschreven.  (Lessen alleen buiten schoolvakanties)

Deze lesmethode is vooral gebaseerd om kinderen plezier te laten krijgen met muziek.

De lesdagen zijn vrijdagmiddag en de zaterdag.

De vervolgstappen zijn vanaf 7/8 jaar

Dit gaat al iets meer richting een definitief instrument. De reden van deze tussenstap is dat een instrument nog te zwaar is voor kinderen van die leeftijd. Dat gaat ten koste van het plezier. De laatste twee vervolgstappen worden nu uitgewerkt.

Dit programma valt onder het thema MuziTalent en is onderdeel van het opleidingsbeleid.

Aanmelden of meer informatie over dit programma: ben@tamarco.nl