Bij besluiten omtrent je opleiding zal altijd het bestuurslid verantwoordelijk voor leerlingenbeleid betrokken zijn.

Op weg naar certificaat A

examen theorie en praktijk lesboek 1, les 1 t/m 10. Half uur per week individueel les.

Certificaat A

Examen theorie en praktijk lesboek 1, les 11 t/m 20, half uur per week individueel les, leerlingorkest, leerlingen looprepetitie

Certificaat B

Examen theorie en praktijk lesboek 2, les 1 t/m 10. Half uur per week individueel les, start oefenen van mars repertoire, leerlingorkest, leerlingen looprepetitie

Certificaat C

Examen theorie en praktijk lesboek 2, les 11 t/m 20. Half uur per week individueel les, oefenen van mars repertoire, grote orkest, gevorderden looprepetitie, in overleg incidentele ‘stage’ bij concerten

Certificaat D

Instroom optredens, Half uur per week individueel les, oefenen van mars repertoire, grote orkest, gevorderden looprepetitie, optredens in overleg (de dirigent bepaalt of je mee mag doen met een zittend optreden; de tambour-maître bepaalt wanneer je mee mag doen met lopende optredens)

Certificaat E

Optioneel en in overleg met bestuur

Je bent verplicht je tijdens lessen, repetitieavonden en bij optredens correct te gedragen. Na afloop van de repetitie en/of les ben je verplicht je eigen lesmateriaal (standaard, stoel, geluidscherm) zelf op te ruimen. Voorafgaand aan en tijdens optredens is het spelende leden (inclusief officiële begeleiding) niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen.