Instrument en uniform

Je instrument wordt bij het ingaan van het lidmaatschap aan je verstrekt door het bestuur en blijft eigendom van de vereniging. Zodra je de overstap naar de Marchingband maakt en mee gaat doen met optredens wordt het uniform aan je verstrekt. Ook dit blijft eigendom van de vereniging. Je bent als lid verplicht bij het in ontvangst nemen van een instrument of uniform de daarvoor vastgestelde borgsom aan de vereniging te betalen. De borgsom bedraagt:

  • € 25,- voor het uniform
  • € 50,- voor het instrument

Indien je je lidmaatschap beëindigt ben je verplicht het instrument en uniform per direct bij het daarvoor verantwoordelijke bestuurslid in te leveren. Bij een correcte inlevering (uniform gestoomd met een recentelijk bewijs daarvan) en het in bruikleen goed onderhouden instrument zal de borgsom door de penningmeester terug worden betaald. Je bent als lid verplicht het aan jou in bruikleen ter beschikking gestelde instrument en uniform goed te  onderhouden en bij een eventueel ontstaan defect hiervan kennis te geven aan bet bestuurslid materiaalbeheer. Je wordt verzocht niet zelf aan een instrument te gaan sleutelen waardoor een defect in de meeste gevallen erger wordt. Bij beschadiging door aantoonbaar eigen schuld zullen de herstellingskosten op jou worden verhaald, evenals bij  het zoek raken (door eigen schuld) van delen van instrumenten en/of uniform.

Kosten van schoonmaakartikelen, ventiel-olie, slide-olie en rietjes (voor sax en klarinet) zijn voor eigen rekening. Ze kunnen ook via Tamarco worden aangeschaft. Ieder lid mag een zelf aangeschaft instrument in  de vereniging bespelen, mits dit qua klank en kleur past in de vereniging. Je zult dan het in bruikleen gegeven instrument van de vereniging inleveren en de daarvoor betaalde borg terug krijgen. Het is niet toegestaan, anders dan bij lessen en optredens een instrument van de vereniging te bespelen zonder toestemming van het bestuur.

Optredens worden door Tamarco (tenzij vooraf door bestuur anders aangegeven) verzorgd in haar officiële uniform dat bestaat uit een jas, broek, zwart T-shirt, enkelstukken, witte koppel, tasje (voor blazers), pet, witte handschoenen en zwarte schoenen met een hak (geen sportschoenen). Bij een lange haardracht dient het haar in een staart/vlecht of onder de pet gedragen te worden. De petten worden op het clubgebouw bewaard, deze worden bij optredens aan een ieder uitgereikt. De uniformen gaan mee naar huis. Deze dienen wanneer ze nat geworden zijn goed te worden uitgehangen waardoor ze kunnen drogen en ook daarna hangend bewaard te worden. De handschoenen moeten na ieder optreden gewassen worden.

Optredens

Agenda van Show- en Marchingband Tamarco

Looprepetities

Zondag 15 januari – De Does
Zondag 12 februari – De Does
Zondag 19 maart – De Does
Zondag 23 april – De Does

Leerlingrepetities

De leerlingrepetities zijn op de zaterdagmorgen van 10:00 uur tot 12:00 uur. Het eerste uur is muzikaal o.l.v. Hans en het tweede uur is marcheren o.l.v. Niels

3 december
7 januari
4 februari
25 februari
18 maart
8 april
29 april
20 mei
10 juni
1 juli

Kaartrooster

Koppelklaverjassen bij Tamarco is op vrijdag vanaf 20:00 uur en op zondag vanaf 14:00 uur. Wij hanteren de richtlijnen volgens het RIVM en vragen de bezoekers deze absoluut in acht te nemen.

Rooster

Zondag 18 september
• Vrijdag 23 september
• Zondag 2 oktober – GEEN klaverjassen
• Vrijdag 7 oktober
• Zondag 16 oktober – GEEN klaverjassen i.v.m. Rommelmarkt
• Vrijdag 21 oktober
• Zondag 30 oktober
• Vrijdag 4 november
• Zondag 13 november
• Vrijdag 18 november
• Zondag 27 november
• Vrijdag 2 december
• Zondag 11 december
• Vrijdag 30 december

2023

• Zondag 8 januari – GEEN klaverjassen i.v.m. Nieuwjaarsreceptie
• Vrijdag 13 januari
• Zondag 22 januari
• Vrijdag 27 januari
• Zondag 5 februari
• Vrijdag 10 februari
• Zondag 19 febr. – onder voorbehoud in verband met optreden Tamarco
• Vrijdag 24 februari
• Zondag 5 maart
• Vrijdag 10 maart
• Zondag 19 maart
• Vrijdag 24 maart
• Zondag 2 april
• Vrijdag 7 april
• Zondag 16 april – GEEN klaverjassen i.v.m. Rommelmarkt
• Vrijdag 21 april
• Zondag 30 april
• Vrijdag 5 mei – onder voorbehoud in verband met optreden Tamarco
• Zondag 14 mei
• Vrijdag 19 mei
• Vrijdag 2 juni – Afsluiting kaartseizoen
• Vrijdagen 9, 16, 23 en 30 juni nog niet definitief

Overige activiteiten

Komend seizoen zijn er weer veel nieuwe activiteiten.

2023
• Zondag 8 januari – Nieuwjaarsreceptie
• Zondag 16 april – Rommelmarkt