Instrument en uniform

Je instrument wordt bij het ingaan van het lidmaatschap aan je verstrekt door het bestuur en blijft eigendom van de vereniging. Zodra je de overstap naar de Marchingband maakt en mee gaat doen met optredens wordt het uniform aan je verstrekt. Ook dit blijft eigendom van de vereniging. Je bent als lid verplicht bij het in ontvangst nemen van een instrument of uniform de daarvoor vastgestelde borgsom aan de vereniging te betalen. De borgsom bedraagt:

  • € 25,- voor het uniform
  • € 50,- voor het instrument

Indien je je lidmaatschap beëindigt ben je verplicht het instrument en uniform per direct bij het daarvoor verantwoordelijke bestuurslid in te leveren. Bij een correcte inlevering (uniform gestoomd met een recentelijk bewijs daarvan) en het in bruikleen goed onderhouden instrument zal de borgsom door de penningmeester terug worden betaald. Je bent als lid verplicht het aan jou in bruikleen ter beschikking gestelde instrument en uniform goed te  onderhouden en bij een eventueel ontstaan defect hiervan kennis te geven aan bet bestuurslid materiaalbeheer. Je wordt verzocht niet zelf aan een instrument te gaan sleutelen waardoor een defect in de meeste gevallen erger wordt. Bij beschadiging door aantoonbaar eigen schuld zullen de herstellingskosten op jou worden verhaald, evenals bij  het zoek raken (door eigen schuld) van delen van instrumenten en/of uniform.

Kosten van schoonmaakartikelen, ventiel-olie, slide-olie en rietjes (voor sax en klarinet) zijn voor eigen rekening. Ze kunnen ook via Tamarco worden aangeschaft. Ieder lid mag een zelf aangeschaft instrument in  de vereniging bespelen, mits dit qua klank en kleur past in de vereniging. Je zult dan het in bruikleen gegeven instrument van de vereniging inleveren en de daarvoor betaalde borg terug krijgen. Het is niet toegestaan, anders dan bij lessen en optredens een instrument van de vereniging te bespelen zonder toestemming van het bestuur.

Optredens worden door Tamarco (tenzij vooraf door bestuur anders aangegeven) verzorgd in haar officiële uniform dat bestaat uit een jas, broek, zwart T-shirt, enkelstukken, witte koppel, tasje (voor blazers), pet, witte handschoenen en zwarte schoenen met een hak (geen sportschoenen). Bij een lange haardracht dient het haar in een staart/vlecht of onder de pet gedragen te worden. De petten worden op het clubgebouw bewaard, deze worden bij optredens aan een ieder uitgereikt. De uniformen gaan mee naar huis. Deze dienen wanneer ze nat geworden zijn goed te worden uitgehangen waardoor ze kunnen drogen en ook daarna hangend bewaard te worden. De handschoenen moeten na ieder optreden gewassen worden.